Автоматизація кадрового забезпечення і управління персоналом Національної поліції України шляхом використання програмного комплексу «Система управління персоналом Національної поліції України»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 берез. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 7-8
Анотація
Тези наводять поточний стан і перспективи впровадження програмного комплексу «Система управління персоналом Національної поліції України» в діяльність Національної поліції України.
Abstracts present the current state and prospects for the implementation of the program complex "Personnel Management System of the National Police of Ukraine" in the activities of the National Police of Ukraine.
Тезисы приводят текущее состояние и перспективы внедрения программного комплекса «Система управления персоналом Национальной полиции Украины» в деятельность Национальной полиции Украины.
Опис
Коршенко В. А. Автоматизація кадрового забезпечення і управління персоналом Національної поліції України шляхом використання програмного комплексу «Система управління персоналом Національної поліції України» / В. А. Коршенко // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 берез. 2019 р.) / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків, 2019. – С. 7-8.
Ключові слова
управління персоналом, кадрове забезпечення, інформаційні системи, автоматизація, personnel management, staffing, information systems, automation, управление персоналом, кадровое обеспечение, информационные системы, автоматизация, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, поліція, полиция, police, програмний комплекс «Система управління персоналом Національної поліції України»
Бібліографічний опис