Автоматизація відеодокументування переміщень об’єкта для вирішення задач правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем [: зб. матеріалів доп. та тез] (м. Київ, 11-12 квіт. 2019 р.). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. – C. 150-152
Анотація
Пропонується автоматизована система відеодокументування переміщень об’єкта для вирішення задач правоохоронних органів за допомогою засобів відеофіксації, при цьому відбувається порівняння.
An automated system for video documenting the movements of an object for solving law enforcement problems using video fixtures is proposed, comparing the coordinates of an object that has a mobile phone or GPS navigator with a video camera's observation area, and automatically integrating fragments of an object in view into a single video report.
Предлагается автоматизированная система видеодокументирования перемещений объекта для решения задач правоохранительных органов с помощью средств видеофиксации, при этом происходит сравнение координат объекта, имеющего мобильный телефон или GPS навигатор с зоной наблюдения видеокамеры, и автоматическое объединение фрагментов появления объекта в зоне видимости в один видеоотчет.
Опис
Мордвинцев, М. В. Автоматизована система відеодокументування переміщень об’єкта що може застосовуватися для вирішення задач правоохоронних органів / М. В. Мордвинцев, О. В. Хлєстков, С. П. Ницюк // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем [: зб. матеріалів доп. та тез] (м. Київ, 11-12 квіт. 2019 р.) /Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка; редкол.: Оксіюк О.Г. (голова) та ін. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. – C. 150-152.
Ключові слова
відеоспостереження, відеодокументування, системи геолокації, фіксація переміщень, video surveillance, video documentation, motion capture, geolocation system, dидеонаблюдение, видеодокументирование, фиксация перемещений, системы геолокации, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
Бібліографічний опис