Оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 67-71
Анотація
Розроблено пропозиції щодо узагальнення результатів перевірок податкового законодавства й оформлення актів таких перевірок, які є основним видом доказів при оскарженні результатів контролю і вирішенні спорів у судовому порядку, та прийняття управлінських рішень органами податкової служби.
The proposals for summarizing the results of inspections of tax legislation and acts of such inspections, which is the main evidence in contesting the results of monitoring and resolving disputes in court, and management decisions by the tax service are worked out.
Разработаны предложения по обобщению результатов проверок налогового законодательства и оформлению актов таких проверок, которые являются основным видом доказательств при обжаловании результатов контроля и разрешении споров в судебном порядке, а также принятию управленческих решений органами налоговой службы.
Опис
Попова, С. М. Оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства / С. М. Попова // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 67-71.
Ключові слова
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, податкове законодавство, налоговое законодательство, tax legislation, Державна податкова служба України, Государственная налоговая служба Украины, State Tax Service of Ukraine, акти перевірок, акты проверок, acts inspections
Бібліографічний опис