Фактори, що визначають правовий статус органів Державної податкової служби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 92-95
Анотація
Досліджено та узагальнено базові терміни, які визначають адміністративно-правовий статус органів Державної податкової служби, з метою подальшого вдосконалення їх діяльності в умовах проведення кардинальних економічних реформ в Україні.
The basic terms that define the administrative and legal status of State Tax Service bodies to further improvement of their activity in the conditions of radical economic reforms in Ukraine are researched and generalized.
Исследованы и обобщены основные термины, которые определяют административно- правовой статус органов Государственной налоговой службы, с целью дальнейшего совершенствования их деятельности в условиях проведения кардинальных экономических реформ в Украине.
Опис
Попова, С. М. Фактори, що визначають правовий статус органів Державної податкової служби / С. М. Попова // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 92-95.
Ключові слова
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна податкова служба України, Государственная налоговая служба Украины, State Tax Service of Ukraine, адміністративно-правовий статус, административно-правовой статус, administrative and legal status, фактори, факторы, factors
Бібліографічний опис