Автоматизована система накопичення емпіричних даних у сфері комп’ютерно-технічних експертиз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 296-298
Анотація
Впровадження системи накопичення емпіричних знань в діяльність судових експертів довело її ефективність в вирішенні питань збереження знань, зменшення рутинних задач, та, як наслідок, звільнення додаткового робочого часу експертів лаборатрії, що є надзвичайно важливим враховуючи актуальну навантаженість майже усіх підрозділів не залежно від регіону. Особливим результатом є можливість надавати об’єктивну оцінку вкладу кожного учасника системи, формуючи його репутацію та об’єктивний вклад в розвиток судово-експертної діяльності.
The introduction of a system of empirical knowledge accumulation into the activities of forensic experts has proven its effectiveness in solving knowledge retention issues, reducing routine tasks and, as a consequence, freeing up the hours of laboratory experts, which is extremely important given the current workload of almost all units. A special result is the ability to give an objective assessment of each participant's contribution, shaping his reputation and making an objective contribution to the development of forensic expertise.
Внедрение системы накопления эмпирических знаний в деятельность судебных экспертов доказало ее эффективность в решении вопросов сохранения знаний, уменьшение рутинных задач, и, как следствие, освобождение дополнительного рабочего времени экспертов лаборатории, что является чрезвычайно важным учитывая актуальную загруженность почти всех подразделений вне зависимости от региона. Особым результатом является возможность предоставлять объективную оценку вклада каждого участника системы, формируя его репутацию и объективный вклад в развитие судебно-экспертной деятельности.
Опис
Автоматизированная система накопления эмпирических данных в сфере компьютерно-технических экспертиз / Олександр Олександрович Можаєв, Михайло Олександрович Можаєв, Михайло Олександрович Логвиненко, Сергій В'ячеславович Чорний // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 296-298.
Ключові слова
системи накопичення, судові експерти, об’єктивна оцінка, accumulation systems, системы накопления, forensic experts, судебные эксперты, objective assessment, объективная оценка, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
Бібліографічний опис