Накладення директором Національного антикорупційного бюро попереднього арешту на майно: дискусійні питання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: II Харківський кримінальний процесуальний полілог, присвячений актуальним питанням застосування заходів забезпечення кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). – Харків: Право, 2020. – С. 107-109
Анотація
У тезах наукової доповіді проаналізовано проблемні питання накладення Директором Національного антикорупційного бюро попереднього арешту на майно. Констатовано, що положення КПК України, у яких унормований порядок такого арешту, не відповідають як загальним засадам кримінального провадження, так і іншим нормам закону.
The thesis of the scientific report analyzes the problematic issues of imposing a preliminary arrest on property by the Director of the National Anti-Corruption Bureau. It is stated that the provisions of the CPC of Ukraine, in which the order of such arrest is standardized, do not meet both the general principles of criminal proceedings and other norms of the law.
В тезисах научного доклада проанализированы проблемные вопросы наложения Директором Национального антикоррупционного бюро предварительного ареста на имущество. Констатировано, что положения УПК Украины, в которых нормированный порядок такого ареста, не соответствуют как общим принципам уголовного производства, так и другим нормам закона.
Опис
Абламський, С. Накладення директором Національного антикорупційного бюро попереднього арешту на майно: дискусійні питання / Сергій Абламський, Вікторія Абламська // Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: II Харківський кримінальний процесуальний полілог, присвячений актуальним питанням застосування заходів забезпечення кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Кафедра кримінального процесу, Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності. – Харків: Право, 2020. – С. 107-109.
Ключові слова
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національне антикорупційне бюро, National Anti-Corruption Bureau, Национальное антикоррупционное бюро, накладення попереднього арешту на майно, арешт на майно, директор, арест на имущество, наложение ареста на имущество, imposing a preliminary arrest on property, арест на имущество
Бібліографічний опис