Особливи відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 158-162.
Анотація
Розглянуто цивільний позов як правовий інструмент захисту майнових прав осіб, потерпілих від злочину. Проаналізовано особливості цивільного позову, що заявляється при провадженні у кримінальній справі порівняно з цивільним позовом, поданим у порядку цивільного судочинства. Рассмотрен гражданский иск как правовой инструмент защиты имущественных прав лиц, потерпевших от преступления. Проанализированы особенности гражданского иска, который заявляется при производстве по уголовному делу в сравнении с гражданским иском, поданным в порядке гражданского судопроизводства. A civil action as a legal instrument of property rights defence of persons who were victims of any crime is researched. Peculiarities of civil action, which is submitted in criminal proceeding comparing to the civil action, submitted in the order of civil legal proceeding are analyzed.
Опис
Літвінова, О. В. Особливи відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві / О. В. Літвінова // Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 158-162.
Ключові слова
Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільний позов, гражданский иск, civil action, цивільний позов у цивільному судочинстві, гражданский иск в гражданском судопроизводстве, цивільний позов у кримінальному судочинстві, гражданский иск в уголовном судопроизводстве, civil action in civil legal proceeding, civil action in criminal proceeding, позивач, истец, plaintiff, подання позову, подача иска, filing action
Бібліографічний опис