Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпеченності іх законності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 87-90.
Анотація
Розкрито зміст поняття «адміністративний акт». Висвітлено основні види таких актів з точки зору невідповідності їх принципу законності. Розкрито зміст перегляду як способу забезпечення законності адміністративного акта. Раскрыто содержание понятия «административный акт». Отображены основные виды таких актов с точки зрения несоответствия их принципу законности. Раскрыто содержание пересмотра как способа обеспечения законности административных актов. The content of the notion “administrative act” is researched. The main kinds of such acts from the viewpoint of their contradiction to the legality principle are described. The content of review as the way of administrative acts legality guaranteeing is researched.
Опис
Пчелін, В. Б. Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпеченності іх законності / В. Б. Пчелін // Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 87-90.
Ключові слова
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, види адміністративних актів, перегляд адміністративних актів, принцип законності, спосіб забезпечення законності, адміністративні акти, нікчемні адміністративні акти, виды административных актов, пересмотр административных актов, принцип законности, способ обеспечения законности, административные акты, правомерные административные акты, ничтожные акты, оспоримые акты, дефектные акты, дефектні акти, правомірні акти, заперечні акти, administrative acts, kinds of administrative acts, review of administrative acts, legality principle, way of administrative acts legality guaranteeing, lawful administrative acts, defective administrative acts, сontested acts, worthless acts, worthless administrative acts
Бібліографічний опис