Організація підготовки і виховання персоналу ОВС України (історико-правовий аспект)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 305-310.
Анотація
Розглянуто в історико-правовому аспекті організацію підготовки і виховання персоналу ОВС України. Рассмотрено в историко-правовом аспекте организацию подготовки и воспитания персонала ОВД Украины. The organization of training and education of police personnel of Ukraine is considered in the historical and legal aspect.
Опис
Грица, Т. Г. Організація підготовки і виховання персоналу ОВС України (історико-правовий аспект) / Т. Г. Грица // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 305-310.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, виховання персоналу ОВС, воспитание персонала ОВД, підготовка кадрів, подготовка кадров, personnel training, відомча система освіти, ведомственная система образования, відомчі навчальні заклади, ведомственные учебные заведения, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность
Бібліографічний опис