Пріоритетні технології цифровізації органів системи МВС України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 14-16
Abstract
У тезах доповіді зазначено, що цифрові технології відкривають унікальні перспективи для розвитку Міністерства внутрішніх справ України та органів системи МВС як частини сектору національної безпеки. Оптимізація єдиної інформаційної системи триває.
The thesis of the report states that digital technologies open up unique perspectives for the development of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the bodies of the Ministry of Internal Affairs as part of the national security sector. Optimization of the unified information system continues.
В тезисах доклада отмечено, что цифровые технологии открывают уникальные перспективы для развития Министерства внутренних дел Украины и органов системы МВД как части сектора национальной безопасности. Оптимизация единой информационной системы продолжается.
Description
Бандурка, О. М. Пріоритетні технології цифровізації органів системи МВС України / Бандурка Олександр Маркович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека» ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 14-16.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, цифрові технології, Міністерство внутрішніх справ України, органи системи МВС України, цифровые технологии, digital technologies, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Министерство внутренних дел Украины
Citation