Спрощений порядок здійснення правосуддя та інститут мирових суддів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 65-69

Анотація

Досліджено спрощений порядок здійснення правосуддя та інститут мирових суддів.
A simplified procedure for the administration of justice and institute of justices of the peace.
Исследован упрощенный порядок осуществления правосудия и институт мировых судей.

Опис

Харченко, В. Б. Спрощений порядок здійснення правосуддя та інститут мирових суддів / Вадим Борисович Харченко // Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.) / [ редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Л. В. Могілевський, М. Г. Щербаковський] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 65-69.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правова реформа, правосуддя, інститут мирових суддів, правовая реформа, правосудие, институт мировых судей, legal reform, justice, institute of justices of the peace

Бібліографічний опис