Особливості судового захисту сімейних прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 142-145

Анотація

Розкрито особливості судового захисту сімейних прав.
The features of judicial protection of family rights are revealed.
Раскрыты особенности судебной защиты семейных прав.

Опис

Євко В. Ю. Особливості судового захисту сімейних прав / В. Ю. Євко // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 142 -145.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Сімейне право. Family law. Семейное право, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, судовий захист, сімейні права, судебная защита, семейные права, judicial protection, family law

Бібліографічний опис