Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заховів медичного характеру : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації на монографічному рівні комплексно досліджено процесуальний порядок звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.
The dissertation at the monographic level comprehensively researches the procedural procedure of applying to the court with a request for the application of coercive measures of a medical nature.
В диссертации на монографическом уровне комплексно исследован процессуальный порядок обращения в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера.

Опис

Ключові слова

Україна, Дисертації. Theses. Диссертации, 081 – Право, кримінальне провадження, досудове розслідування, примусові заходи медичного характеру, закінчення досудового розслідування, неосудна особа, обмежено осудна особа, суспільно небезпечне діяння, кримінальне правопорушення, законний представник, захисник, судово-психіатрична експертиза, criminal proceedings, pre-trial investigation, coercive measures of a medical nature, end of pre-trial investigation, unconvicted person, limitedly convicted person, socially dangerous act, criminal offense, defender, legal representative, forensic psychiatric examination, уголовное производство, принудительные меры медицинского характера, досудебное расследование, Ukraine, Украина

Бібліографічний опис

Туренко, Д. В. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заховів медичного характеру : дис. ... д-ра філософії : 081 Право / Туренко Дар’я Вікторівна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – 243 с.