Особливості забезпечення кіберзахисту дітей за участі підрозділів ювенальної превенції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 221-223.

Анотація

Авторами надано практичні рекомендації для удосконалення та подальшого розвитку діяльності підрозділів поліції України та педагогічних працівників закладів освіти для забезпечення кіберзахисту дітей.
Авторами представлены практические рекомендации по усовершенствованию и дальнейшему развитию деятельности подразделений полиции Украины и педагогических работников учебных заведений для обеспечения киберзащиты детей.
The authors provided practical recommendations for the improvement and further development of the activities of Ukrainian police units and teaching staff of educational institutions to ensure cyber protection of children.

Опис

Онищенко, Ю. М. В. І. Особливості забезпечення кіберзахисту дітей за участі підрозділів ювенальної превенції / Віталій Анатолійович Світличний, Юрій Миколайович Онищенко // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 221-223.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, кіберзахист дітей, cyber protection of children, киберзащита детей, Інтернет, Internet, Интернет, підрозділи ювенальної превенції, units of juvenile prevention, подразделения ювенальной превенции

Бібліографічний опис