Типовий договір як регулятор договірних відносин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. - С. 57-61
Abstract
Стаття присвячена проблематиці питання типового договору як регулятора договірних відносин. Висвітлені функції та ознаки цивільно-правового договору та нормативно-правового акта у цивільному праві. Доводиться, що типовий договір є особливим різновидом нормативно-правового акта.
The article is devoted to problems of model contract issues as regulator of contractual relationships. Deals with the functions and features of a civil contract and legal act in civil law. Proved that the standard contract is a particular form of legal act.
Статья посвящена проблематике вопроса типового договора как регулятора договорных отношений. Освещены функции и признаки гражданско-правового договора и нормативно-правового акта в гражданском праве. Доказывается, что типовой договор является особым видом нормативно-правового акта.
Description
Keywords
договір, типовий договір, нормативно-правовий акт, договірні відносини, функції типового договору, contract, standard contract, legal act, contractual relations, functions of a typical contract, договор, типовой договор, нормативно-правовой акт, договорные отношения, функции типового договора
Citation
Півовар, Д. П. Типовий договір як регулятор договірних відносин / Півовар Д. П. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. - С. 57-61.