Мовна норма як лінгвістичний механізм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 208-210

Анотація

Відзначено, що мовні норми, що діють у мовному просторі, виконують функцію стабілізатора мовної системи, що робить їх одним із найважливіших лінгвістичних механізмів.
It is noted that language norms operating in the language space perform the function of a stabilizer of the language system, which makes them one of the most important linguistic mechanisms.
Отмечено, что действующие в языковом пространстве языковые нормы выполняют функцию стабилизатора языковой системы, что делает их одним из важнейших лингвистических механизмов.

Опис

Василенко, В. А. Мовна норма як лінгвістичний механізм / В. А. Василенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 208-210.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, мова, language, язык, мовна норма, language norm, языковая норма, культурно-мовні норми, cultural and linguistic norms, культурно-языковые нормы

Бібліографічний опис