Особливості здійснення працівником міліції представницьких функцій в адміністративному судочинстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юрид. науки. – 2012. – № 1, ч. 2. – С. 95-99

Анотація

Розкрито особливості здійснення представницьких функцій працівником міліції. Запропоновано доповнення до чинного законодавства. Сформульовано поняття процесуального представництва, здійснюваного працівником міліції.
The article deals with peculiarities of implementing representative capacities by a militia official. Some alterations to current legislation are put forward. The definition of militia proceeding representation is formulated.
Раскрыты особенности осуществления представительских функций работником милиции. Предложено дополнение к действующему законодательству. Сформулировано понятие процессуального представительства, осуществляемого работником милиции.

Опис

Барановський, М. В. Особливості здійснення працівником міліції представницьких функцій в адміністративному судочинстві України / Барановський М. В. // Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юрид. науки. – 2012. – № 1, ч. 2. – С. 95-99.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, адміністративне судочинство, administrative proceedings, административное судопроизводство, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, міліція, militia, милиция, процесуальне представництво, procedural representation, процессуальное представительство

Бібліографічний опис