Правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 70-76

Анотація

У статті виконано аналіз правового регулювання організації та діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення, визначено його сутність та місце у ньому адміністративного законодавства, а також обґрунтовано пріоритетні напрямки вдосконалення статусу даних спеціальних підрозділів міліції.
An attempt of the analysis of legal regulation of the organization and activity of special-purpose subdivisions of public security police is made; also it was determined its essence and place in it administrative legislation, as well as substantiated priority directions of improving the status those special police units.
В статье выполнен анализ правового регулирования организации и деятельности подразделений милиции общественной безопасности особого назначения, определена его сущность и место в нем административного законодательства, а также обоснованы приоритетные направления совершенствования статуса данных специальных подразделений милиции.

Опис

Мошенська, В. О. Правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення / В. О. Мошенська // Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 70-76.
Мошенська В. О. "Правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення." Європейські перспективи 10 (2014): 70-76.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення, подразделения милиции общественной безопасности особого назначения, special purpose public security police units, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, спеціальні підрозділи міліції, специальные подразделения милиции, special police units, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис