Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 233-240

Анотація

Розглянуто питання співвідношення законодавчої діяльності та відомчої нормотворчості, визначено поняття нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, проаналізовано їх класифікацію. Some issues of correlation between legislative and departmental rule-making activity are considered; the notion of regulatory and legal acts issued by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is defined; their classification is analyzed. Рассмотрены вопросы соотношения законодательной деятельности и ведомственного нормотворчества, определено понятие нормативно-правовых актов Министерства внутренних дел Украины, проанализирована их классификация.

Опис

Салманова, О. Ю. Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України / О. Ю. Салманова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 233-240.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міністерство внутрішніх справ України, Министерство внутренних дел Украины, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, нормативно-правовий акт, нормативно-правовой акт, legal act, нормотворчість, нормотворчество, rule-making, законодавство, законодательство, legislation, класифікація, классификация, classification

Бібліографічний опис