Кримінологічна складова частина у стратегічних документах реалізації державної політики з питань деокупації Донбасу (стан, проблеми та перспективи)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 391-395

Анотація

Автором здійснено аналіз кримінологічної складової частини в стратегічних документах щодо деокупації Донбасу. На підставі проведеного аналізу виявлені недоліки у формуванні цих стратегічних документів. Запропоновані заходи, спрямовані на посилення в них кримінологічної складової частини щодо забезпечення громадської безпеки.
The author analyzed the criminological component in strategic documents of the de-occupation of the Donbass. According to the results of the research, the existing deficiencies were identified during the formation of these strategic documents, and measures were proposed to strengthen the criminological component in their part in providing public safety.
Автор проанализировал криминологическую составляющую в стратегических документах по деоккупации Донбасса. По результатам исследования был выявлен ряд недостатков, допущенных при формировании данных стратегических документов. Предложены меры по усилению криминологического компонента в части обеспечения общественной безопасности.

Опис

Титаренко, О. О. Кримінологічна складова частина у стратегічних документах реалізації державної політики з питань деокупації Донбасу (стан, проблеми та перспективи) [Електронний ресурс] / О. О. Титаренко // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 391-395. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2018/116.pdf.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінологічна безпека, криминологическая безопасность, criminological security, стратегічні документи, стратегические документы, strategic documents, деокупація Донбасу, деоккупация Донбасса, deoccupation of Donbass, забезпечення громадської безпеки, обеспечение общественной безопасности, ensuring public safety, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention

Бібліографічний опис