Концепт аксіологічної парадигми принципів законодавства у сфері національної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах війни та післявоєнний період: матеріали наук. семінару (м. Львів, 23 черв. 2023 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2023. – С. 62-66

Анотація

Функції законодавства про національну безпеку є основними напрямками впливу цього законодавства на сферу безпекових правовідносин. Їх систему складають такі функції: регулювальна, охоронна, інтегративна, узгоджувальна, гранувально-забезпечувальна, превентивна, інформаційно-орієнтаційна, прогностична.
The functions of legislation on national security are the main directions of influence of this legislation on the sphere of security legal relations. Their system consists of the following functions: regulatory, protective, integrative, coordinating, facet-providing, preventive, information-oriented, prognostic.
Функции законодательства о национальной безопасности являются основными направлениями влияния этого законодательства на сферу правоотношений безопасности. Их систему составляют следующие функции: регулировочная, охранная, интегративная, согласовательная, гранично-обеспечивающая, превентивная, информационно-ориентационная, прогностическая.

Опис

Ключові слова

національна безпека, Україна, принципи законодавства у сфері національної безпеки, национальная безопасность, national security

Бібліографічний опис

Загуменна, Ю. О. Концепт аксіологічної парадигми принципів законодавства у сфері національної безпеки / Ю. О. Загуменна // Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах війни та післявоєнний період: матеріали наук. семінару (м. Львів, 23 черв. 2023 р.) / Львів. держ. ун-т внутр. справ, НАПН України, НДІ держ. будівництва та місцев. самоврядування, Львів. лаб. прав людини і громадянина. – Львів: ЛьвДУВС, 2023. – С. 62-66.