Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. – 348 с.

Анотація

У монографії досліджується сутність і зміст юридичної відповідльності як форми державно-правового примусу. Встановлено та проаналізовано основні підходи до розуміння юридичної відповідальності у правовій думці. Узагальнено теоретичні положення і галузеві знання про категорію юридичної відповідальності у науковій юридичній літературі. З’ясувано особливості державно-правового примусу, здійсненно класифікацію його видів (форм). Визначено загальні та спеціальні ознаки юридичної відповідальності як форми державно-правового примусу. Охарактеризовано співвідношення юридичної відповідальності з іншими формами державно-правового примусу. Визначено базові підходи необхідних підстав юридичної відповідальності, розкрито зміст фактичної, нормативної, процесуальної підстави юридичної відповідальності. Проаналізовано юридичну відповідальність як динамічне правове явище, здійснено характеристику її стадій і принципів. Охарактеризовано підстави ненастання юридичної відповідальності, та здійснено їх класифікацію. Визначено місце і роль Національної поліції у механізмі реалізації юридичної відповідальності. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників.

Опис

Калєніченко Л. І. Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу: монографія / Л.І. Калєніченко. – Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. – 348 с.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Монографії. Monographs. Монографии, юридична відповідальність, соціальна відповідальність, державно-правовий примус, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, юридическая ответственность, социальная ответственность, государственно-правовое принуждение, legal liability, social responsibility, state and legal coercion

Бібліографічний опис