Деякі аспекти кримінологічного дослідження віктимності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Ірпінь, 20 груд. 2019 р.). - Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2019. - С. 102-104

Анотація

У тезах доповіді розкриті аспекти сучасного вивчення кримінальної віктимології як розділу загальної юридичної віктимології.
The abstracts of the report reveal aspects of the modern study of criminal victimology as a section of general legal victimology.
В тезисах доклада раскрыты аспекты современного изучения криминальной виктимологии как раздела общей юридической виктимологии.

Опис

Куликович, А. Ю. Деякі аспекти кримінологічного дослідження віктимності / Куликович А. Ю., Топчій В. В. // Проблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства [Електронний ресурс]: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Ірпінь, 20 груд. 2019 р.). - Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2019. - С. 102-104.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кримінальна віктимологія, криминальная виктимология, criminal victimology

Бібліографічний опис