Права людини як невід’ємна складова сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності : Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. студентів старших курсів правн. вишів та ф-тів (м. Харків, 21 груд. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 178-181

Анотація

Уточнено правове визначення поняття сталого розвитку, основні його цілі та їх реалізація. Розглянуто динаміку розвитку законодавства щодо цієї проблеми.
The legal definition of the concept of sustainable development, its main goals and their implementation have been clarified. The dynamics of the development of legislation on this issue is considered.
Уточнено правовое определение понятия устойчивого развития, основные его цели и их реализация. Рассмотрена динамика развития законодательства по этой проблеме.

Опис

Чирвa, В. В. Права людини як невід’ємна складова сталого розвитку / Чирвa Валерій Валерійович // Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності : Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. студентів старших курсів правн. вишів та ф-тів (м. Харків, 21 груд. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Ін-т підготовки юрид. кадрів для Служби безпеки України. – Харків, 2020. – С. 178-181.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, сталий розвиток, устойчивое развитие, sustainable development, Міжнародне право .International Law. Международное право, Україна. Ukraine. Украина, Екологічне право. Environmental law. Экологическое право

Бібліографічний опис