Особливості проектування систем освітлення відомчих аеродромів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 400-401
Abstract
Зазначено, що одним з головних завдань, що стоять перед цивільною авіацією є необхідний рівень безпеки і регулярності польотів повітряних суден . Однією з ланок у ланцюгу забезпечення безпеки є світлосигнальна система аеродрому, яка є єдиним джерелом візуальної інформації для екіпажу повітряних суден на найбільш відповідальному етапі польоту - етапі візуального пілотування. Розглянуто особливості проектування систем освітлення аеродромів.
It is noted that one of the main tasks facing civil aviation is the necessary level of safety and regularity of aircraft flights. One of the links in the security chain is the airfield lighting system, which is the only source of visual information for the aircraft crew at the most responsible stage of the flight - the stage of visual piloting. Features of airfield lighting system design are considered.
Отмечено, что одной из главных задач, стоящих перед гражданской авиацией, является необходимый уровень безопасности и регулярности полетов воздушных судов. Одним из звеньев в цепи обеспечения безопасности является светосигнальная система аэродрома, которая является единственным источником визуальной информации для экипажа воздушных судов на наиболее ответственном этапе полета - этапе визуального пилотирования. Рассмотрены особенности проектирования систем освещения аэродромов.
Description
Хебда, А. С. Особливості проектування систем освітлення відомчих аеродромів / Альона Сергіївна Хебда, Сергій Леонідович Голованов, Юрій Миколайович Шмельов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 400-401.
Keywords
Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, забезпечення безпеки, ensuring security, обеспечение безопасности, система освітлення, lighting system, система освещения, аеродром, airfield, аэродром
Citation