Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Адміністративне право і процес. – 2013. – № 1(3). - С. 81-88

Анотація

У статті окреслено основні напрямки реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави. Наголошено на необхідності забезпечення належної реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави у сфері захисту прав дітей. Проаналізовано специфіку такого напрямку як запобігання та протидія корупції.
The article defnes and analyzes the main areas of the implementation of the law enforcement function of the State by the bodies of the public prosecution. Necessity for the bodies of public prosecution to ensure proper implementation of the law enforcement function of the State in the sphere of children’s rights protection is emphasized. Specifcs of corruption prevention and counteraction as an area of the implementation of the law enforcement function of the State by the bodies of the public prosecution are analyzed. Another area of the effciency increase of the implementation of the law enforcement function of the State by the bodies of the public prosecution is the coordination of the activities of the law enforcement bodies in the sphere of crime and corruption counteraction.
В статье проанализированы основные направления реализации органами прокуратуры правоохранительной функции государства. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения надлежащей реализации органами прокуратуры правоохранительной функции государства в сфере защиты прав детей. Рассмотрена специфика такого направления как предупреждение и противодействие коррупции.

Опис

Безпалова, О. І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави / Безпалова Ольга Ігорівна // Адміністративне право і процес. – 2013. – № 1(3). - С. 81-88.
Безпалова О. І. "Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави." Адміністративне право і процес 1 (2013): 81-88.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, прокуратура, правоохоронна функція держави, права дитини, протидія корупції, prosecution, law enforcement function of the state, children rights, правоохранительная функция государства, права ребёнка, противодействие коррупции

Бібліографічний опис