Емоційне навантаження на курсантів в екзаменаційний період

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 279-281

Анотація

Розглянуто проблему емоційного навантаження курсантів в екзаменаційний період. Зазначено необхідність розробити для курсантів перших курсів методику підготовки до іспитів з елементами емоційного тренування, таким чином усебічно підготувати їх до майбутніх іспитів. The problem of emotional load of cadets in the examination period is considered. Noted the need to develop for first-year cadets a method of preparation for exams with elements of emotional training, thus comprehensively preparing them for future exams. Рассмотрена проблема эмоциональной нагрузки курсантов в экзаменационный период. Отмечена необходимость разработать для курсантов первых курсов методику подготовки к экзаменам с элементами эмоционального тренировки, таким образом всесторонне подготовить их к предстоящим экзаменам.

Опис

Власенко, І. В. Емоційне навантаження на курсантів в екзаменаційний період / І. В. Власенко, Я. Г. Бондаренко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 279-281.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, курсанти, курсанты, cadets, екзаменаційний стрес, экзаменационный стресс, exam stress, емоційне навантаження, эмоциональная нагрузка, emotional load, Психологія. Рsychology. Психология

Бібліографічний опис