Реалізація в умовах воєнного стану електронного адміністративного судочинства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32751/2617-5967-2022-04-13

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Соціальне право. - 2022. - № 4. - С. 80-85

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню реалізації в умовах воєнного стану електронного адміністративного судочинства. Окреслюються межі правового регулювання реалізації електронного адміністративного судочинства, які вироблені в Україні. Доведено, що електронне адміністративне судочинство є важливим інструментом, який дозволяє забезпечити право на судову захист у будь-яких умовах, включаючи військовий стан. Розкрито особливості електронної діяльності адміністративних судів в умовах воєнного стану, свідчить, що здійснення адміністративного судочинства дозволяє подавати учасникам судового процесу до суду документи в електронному вигляді, а також надсилати таким учасникам процесуальні документи в електронному вигляді, паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства, брати участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції. Наведена судова практики, застосування електронного адміністративного судочинства в період воєнного стану показала, що суди часто не володіють актуальною нормативно-правовою базою, посилаються на нормативні акти, що втратили чинність.
The article is devoted to finding out the implementation of electronic administrative proceedings in the conditions of martial law. The author establishes the influence of martial law on administrative justice in the present, its current process of transformation of the understanding of electronic justice and the possibilities of its implementation by the state. The scope of implementation of electronic administrative proceedings is clarified. The boundaries of legal regulation of the implementation of electronic administrative proceedings, which have been developed in Ukraine, are outlined. It has been proven that electronic administrative proceedings are an important tool that allows ensuring the right to judicial protection in any conditions, including martial law. The peculiarities of the electronic activity of administrative courts in martial law conditions are revealed, it shows that the implementation of administrative proceedings allows the participants of the legal process to submit documents to the court in electronic form, as well as to send procedural documents to such participants in electronic form, in parallel with documents in paper form in accordance with the procedural legislation , to participate in court sessions via video conference. The judicial practice cited, the use of electronic administrative proceedings during the martial law period, showed that the courts often do not have an up-to-date legal framework and refer to normative acts that have lost their validity. The conclusions of the article summarize the results of the study.
Статья посвящена выяснению реализации в условиях военного положения электронного административного судопроизводства. Очерчиваются границы правового регулирования реализации электронного административного судопроизводства в Украине. Доказано, что электронное административное судопроизводство является важным инструментом, позволяющим обеспечить право на судебную защиту в любых условиях, включая военное положение.

Опис

Ключові слова

електронне адміністративне судочинство, воєнний стан, доступ до правосуддя, електронний документообіг, судові засідання, electronic administrative proceedings, martial law, access to justice, electronic document circulation, court sessions, электронное административное судопроизводство, военное положение, доступ к правосудию, электронный документооборот, судебные заседания

Бібліографічний опис

Тихонова, Д. С. Реалізація в умовах воєнного стану електронного адміністративного судочинства / Тихонова Д. С. // Соціальне право. - 2022. - № 4. - С. 80-85. - DOI: https://doi.org/10.32751/2617-5967-2022-04-13.
Д. С., Т. (2023). РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА . Соціальне Право, (4), 80-85. https://doi.org/10.32751/2617-5967-2022-04-13.