Актуальність дослідження кримінальної відповідальності за підкуп особи, яка надає публічні послуги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання та перспективи використання оперативно-розшукових засобів у розкритті злочинів в умовах воєнного стану : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 берез. 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 179-182

Анотація

Обгрунтовано необхідність дослідження проблеми кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення, а саме за підкуп особи, яка надає публічні послуги.
The need to study the problem of criminal liability for corruption criminal offenses, namely for bribing a person who provides public services, is substantiated.
Обоснована необходимость исследования проблемы уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения, а именно за подкуп лица, оказывающего публичные услуги.

Опис

Гурін, Д. Ю. Актуальність дослідження кримінальної відповідальності за підкуп особи, яка надає публічні послуги / Гурін Дмитро Юрійович // Актуальні питання та перспективи використання оперативно-розшукових засобів у розкритті злочинів в умовах воєнного стану : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 берез. 2023 р.) / МВС України, Нац. поліція України, Нац. акад внтурт. справ. – Київ, 2023. – С. 179-182.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальна відповідальність, підкуп особи, яка надає публічні послуги, bribery of a person who provides public services, подкуп лица, оказывающего публичные услуги, уголовная ответственность, criminal liability, корупція, коррупция, corruption

Бібліографічний опис