Проблеми інформаційного забезпечення протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. – 2020. – № 2. – С. 92-96

Анотація

Розглянуто основні напрямки удосконалення кримінологічного забезпечення діяльності органів прокуратури як підсистеми боротьби зі злочинністю, що нині перебуває в стадії становлення. Акцентовано увагу на важливості розвитку і удосконаленні її інформаційно-аналітичного забезпечення і більш детального наукового дослідження в цьому напрямку.
The mechanism of development and regulatory consolidation of the strategy for combating crime and criminological tactics stipulates information provision as a necessary component of the whole work. Outlining the key problems of information provision, as a subsystem of crime counteraction, makes it possible to conclude that the system under research in Ukraine is currently in its formation stage.
Рассмотрены основные направления совершенствования криминологического обеспечения деятельности органов прокуратуры как подсистемы борьбы с преступностью, в настоящее время находится в стадии становления. Акцентировано внимание на важности развития и совершенствовании ее информационно-аналитического обеспечения и более детального научного исследования в этом направлении.

Опис

Маслова, Н. Г. Проблеми інформаційного забезпечення протидії злочинності / Наталія Григорівна Маслова // Європейські перспективи. – 2020. – № 2. – С. 92-96.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційне забезпечення, информационное обеспечение, information provision, кримінологічний моніторинг, криминологический мониторинг, criminological monitoring, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention, кримінологічне забезпечення, криминологическое обеспечение, criminological support

Бібліографічний опис