Сутність та особливості національної безпеки і оборони як об’єкта адміністративно-правового забезпечення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 203-208

Анотація

Визначено сутність та особливості національної безпеки і оборони як об’єкта адміністративно-правового забезпечення, розкрито зміст та особливості правоохоронної діяльності щодо її забезпечення. В результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень та висновків.
The essence and features of national security and defense as an object of administrative and legal support are defined, the content and features of law enforcement activity concerning its provision. As a result of the research, a number of new scientific positions and conclusions have been formulated.
Определена сущность и особенности национальной безопасности и обороны как объекта административно-правового обеспечения, раскрыто содержание и особенности правоохранительной деятельности по ее обеспечению. В результате проведенного исследования сформулирован ряд новых научных положений и выводов.

Опис

Нестеренко, О. В. Сутність та особливості національної безпеки і оборони як об’єкта адміністративно-правового забезпечення / Нестеренко Олександр Володимирович // Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 203-208.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, національна безпека, национальная безопасность, national security, національна оборона, национальная оборона, national defense, адміністративно-правове забезпечення, административно-правовое обеспечение, administrative and legal support, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, публічне адміністрування, публичное администрирование, public administration

Бібліографічний опис