Основні напрями політичних і правових учень, які висвітлюють відносини влади та суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 286-287
Abstract
Зазначено, що вивчення історії та теорії держави і права, а також історії політичних та правових учень є важливим елементом розвитку сучасного суспільства. Воно допомагає зрозуміти взаємозв’язок між політичним та правовим вимірами життя, визначити роль держави в цьому процесі, розвивати політичну культуру та правову свідомість, знайти шляхи розв’язання складних суспільних проблем та забезпечити стабільність та розвиток суспільства.
It is noted that the study of the history and theory of the state and law, as well as stories of political and legal scholars are an important element of the development of modern society. It helps to understand the relationship between the political and legal dimensions of life, determine the role of the state in this process, develop political culture and legal awareness, find ways to solve complex social problems and ensure the stability and development of society.
Отмечено, что изучение истории и теории государства и права, а также истории политических и правовых учений является важным элементом развития современного общества. Оно помогает понять взаимосвязь между политическим и правовым измерениями жизни, определить роль государства в этом процессе, развивать политическую культуру и правовое сознание, найти пути решения сложных общественных проблем и обеспечить стабильность и развитие общества.
Description
Keywords
держава, state, государство, право, right, історія та теорія держави і права, history and theory of the state and law, история и теория государства и права, політичні та правові учення, political and legal teachings, политические и правовые учения
Citation
Колісниченко, К. С. Основні напрями політичних і правових учень, які висвітлюють відносини влади та суспільства / Кирило Сергійович Колісниченко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 286-287.