Співвідношення та значення понять «громадський порядок», «правопорядок» та «громадська безпека»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29. Ч. 2. Т. 3. – С. 126-129

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення «громадський порядок», «правопорядок» та «громадська безпека» та низки інших суміжних понять. Наведено співвідношення цих термінів та їх значення для діяльності державних органів України.
The article analyzes the scientifc approaches to the defnition of «public order», «law and order» and «public safety» and several other related concepts. Given value of these terms and their importance to the activities of state bodies of Ukraine.
В статье проанализированы научные подходы к определению «общественный порядок», «правопорядок» и «общественная безопасность» а также ряд других смежных понятий. Приведены соотношения этих терминов и их значение для деятельности государственных органов Украины.

Опис

Кобзар О.Ф. Співвідношення та значення понять «громадський порядок», «правопорядок» та «громадська безпека» / Кобзар О.Ф. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29. Ч. 2. Т. 3. – С. 126-129.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративні стягнення, громадський правопорядок, громадська безпека, правопорядок, державні органи, правоохоронні органи, административные взыскания, общественный правопорядок, общественная безопасность, государственные органы, правоохранительные органы, administrative penalties, public order, public safety, order, government agencies, law enforcement agencies

Бібліографічний опис