Напрямок розвитку системи автоматизованого відеодокументування переміщення об'єкта для вирішення завдань правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 23 листоп. 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С. 52-54

Анотація

Запропоновано систему відеодокументування переміщень об'єкта в поліцейській діяльності з використанням системи геолокації GSM оператора та GPS навігації.
The system for video documentation the movement of an object in police activities using the GSM operator's geolocation system and GPS navigation is proposed.
Предложена система видеодокументирования перемещений объекта в полицейской деятельности с использованием системы геолокации GSM оператора и GPS навигации.

Опис

Мордвинцев М. В. Використання автоматизованих систем відеодокументування переміщень об'єкта для протидії торгівлі людьми / М. В. Мордвинцев, О. В. Хлєстков, С. П. Ницюк // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 23 листоп. 2018 р.). – Дніпро: Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ, 2018. – С. 52-54.

Ключові слова

відеоспостереження, відеодокументування, фіксація переміщень, системи геолокації, video surveillance, video documentation, motion capture, geolocation system, видеонаблюдение, видеодокументирование, фиксация перемещений, системы геолокации, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации

Бібліографічний опис