Службовий обов’язок в кримінальному праві: поняття та межі застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2012. - Вип. 12. - С. 311-314

Анотація

Розкрито зміст терміну «службовий обов‘язок». Окреслено коло кримінально-правових норм, в яких законодавець використовує цей термін. Проналізовано зміст терміну «службовий обов‘язок» та визначено межі його використання в кримінальному законі.
The meaning of the term "official duty" is revealed. The circle of criminal law is outlined norms in which the legislator uses this term. The meaning of the term "official duty" is analyzed and the limits of its use in the criminal law are determined.
Раскрыто содержание термина «служебный долг». Обозначен круг уголовно-правовых норм, в которых законодатель использует этот термин. Проанализировано содержание термина «служебный долг» и определены пределы его использования в уголовном законе.

Опис

Фіалка, М. І. Службовий обов’язок в кримінальному праві: поняття та межі застосування / Фіалка М. І. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2012. - Вип. 12. - С. 311-314.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, службовий обов‘язок, official duty, служебный долг, кримінальне законодавство, criminal legislation, уголовное законодательство, кримінально-правова норма, criminal law norm, уголовно-правовая норма

Бібліографічний опис