Компютерне моделювання засобами штучного інтелекту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 462-464

Анотація

Наголошено, що використання штучного інтелекту та впровадження його в різні моделі дає можливість більш швидко і якісно впоратись із складними задачами, чи з великими обсягами інформації у широкому спектрі задач. Розглянуто найгучнішу технологічну розробку, що використовує штучний інтелект – чат бот ChatGPT.
It was emphasized that the use of artificial intelligence and its implementation in various models makes it possible to cope with complex tasks or with large volumes of information in a wide range of tasks more quickly and qualitatively. The most famous technological development using artificial intelligence - chat bot ChatGPT - is considered.
Отмечено, что использование искусственного интеллекта и внедрение его в разные модели позволяет более быстро и качественно справиться со сложными задачами или с большими объемами информации в широком спектре задач. Рассмотрена самая громкая технологическая разработка, использующая искусственный интеллект – чат бот ChatGPT.

Опис

Ключові слова

штучний інтелект, artificial intelligence, искусственный интеллект, ChatGPT, компютерне моделювання, computer modeling, компьютерное моделирование

Бібліографічний опис

Виганяйло, С. М. Компютерне моделювання засобами штучного інтелекту / Виганяйло С. М. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 462-464.