Інструменти й ефективність боротьби з олігархією

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 226-228
Abstract
Визначено, що запропоновані у Законі інструменти боротьби з олігархією не виглядають вельми продуктивними. Їх взагалі не потрібно було б вигадувати, якби правоохоронна і судова системи, а також Антимонопольний комітет ефективно виконували свої функції хоча б в межах тих повноважень, які мають на теперішній час.
It was determined that the tools of the fight against oligarchy proposed in the Law do not look very productive. There would be no need to invent them at all, if the law enforcement and judicial systems, as well as the Antimonopoly Committee, would effectively perform their functions, at least within the limits of the powers they currently have.
Определено, что предложенные в Законе инструменты по борьбе с олигархией не выглядят весьма продуктивными. Их вообще не нужно было бы придумывать, если правоохранительная и судебная системы, а также Антимонопольный комитет эффективно выполняли свои функции хотя бы в пределах тех полномочий, которые имеют в настоящее время.
Description
Keywords
олігархи, oligarchs, олигархи, запобігання загрозам національній безпеці, prevention of threats to national security, предотвращение угроз национальной безопасности, боротьба з олігархією, fight against the oligarchy, борьба с олигархией
Citation
Павленко, Н. В. Інструменти й ефективність боротьби з олігархією / Наталія Вікторівна Павленко //  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 226-228.