Види нотаріальних дій, що вчиняються за участі фізичних осіб-підприємців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2013. - № 8. - С. 128-133

Анотація

У статті розглянуто теоретичні класифікації нотаріальних дій, види нотаріальних дій, що вчиняються з метою охорони та захисту прав та законних інтересів фізичних осіб – підприємців. Визначено особливості вчинення нотаріальних дій за участі фізичних осіб – підприємців. The classification of notarial acts, types of notarial acts done for the purpose of conservation and protection of the rights and lawful interests of individuals - entrepreneurs are described in the article. The features of notarial acts involving individuals - entrepreneurs. В статье рассмотрены теоретические классификации нотариальных действий, виды нотариальных действий, совершаемых с целью охраны и защиты прав и законных интересов физических лиц - предпринимателей. Определены особенности совершения нотариальных действий с участием физических лиц -предпринимателей.

Опис

Бережна, І. Г. Види нотаріальних дій, що вчиняються за участі фізичних осіб-підприємців / Бережна Ірина Григорівна // Наше право. - 2013. - № 8. - С. 128-133.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, нотаріус, нотариус, notary, нотаріат, нотариат, нотаріальні дії, нотариальные действия, notarial acts, класифікація, классификация, classification, охорона прав підприємців, охрана прав предпринимателей, protection of entrepreneurs' rights

Бібліографічний опис