Особливості справляння плати за землю під час воєнного стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правові виклики сучасності: матеріали Круг. столу ( м. Харків, 20 груд. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 31-34

Анотація

Визначено, що податкове законодавство є доволі складним та неоднозначним, законодавець все ж таки надав змогу платникам земельного податку отримати таку необхідну їм пільгу. Додає підстав відчувати себе дещо захищеними і введені в дію норми щодо скасування штрафів і пені під час воєнного стану.
It was determined that tax legislation is quite complex and ambiguous, the legislator nevertheless provided an opportunity for land tax payers tax to get the benefit they need. Adds reasons to feel somewhat protected and put into force the rules for canceling fines and penalties during martial law.
Определено, что налоговое законодательство является достаточно сложным и неоднозначным, законодатель все же дал возможность плательщикам земельного налога получить столь необходимую им льготу. Добавляет основания чувствовать себя несколько защищенными и введены в действие нормы об отмене штрафов и пени во время военного положения.

Опис

Сенчук, І. І. Особливості справляння плати за землю під час воєнного стану в Україні / Сенчук Ігор Іванович // Правові виклики сучасності: матеріали Круг. столу ( м. Харків, 20 груд. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. біотехнолог. ун-т, Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 31-34.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Податкове право. Tax law. Налоговое право, Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Україна. Ukraine. Украина, оподаткування, taxation, налогообложение, плата за землю, land fee, земельний податок, land tax, земельный налог, земельні ділянки, ground section, земельные участки, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис