Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 1 верес. 2017 р.]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ: Центр учб. літ., 2017. – 544 с.

Анотація

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 5 вересня 2017 року.
This scientific and practical commentary provides an article-by-article analysis of the current version of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, taking into account the latest changes and additions as of September 5, 2017.
В данном научно-практическом комментарии дан постатейный анализ действующей редакции Кодекса Украины об административных правонарушениях с учетом последних изменений и дополнений по состоянию на 5 сентября 2017.

Опис

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення : станом на 5 верес. 2017 р. / за заг. ред. С.В. Пєткова. – Київ: Центр учб. літ., 2017. – 544 с. – ISBN 978-611-01-0880-5.

Ключові слова

адміністративні правопорушення, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, розгляд справ про адміністративні правопорушення, коментар, комментарий, административные правонарушения, рассмотрение дел об административных правонарушениях, commentary, consideration of cases on administrative offenses, administrative offenses, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне законодавство, адміністративна відповідальність, адміністративне стягнення

Бібліографічний опис