Інтеграція кримінологічного та кримінального аналізу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 122-124
Abstract
Зазначено, що аналіз різноманітних аспектів та в цілому стану злочинності, а також аналіз ефективності діяльності правоохоронної системи та судової влади завжди залишався важливим елементом пізнавальної функції кримінологічної діяльності та управління правоохоронною діяльністю. Розкрито сучасні особливості інтеграції кримінологічного та кримінального аналізу.
It is noted that the analysis of various aspects and the general state of crime, as well as the analysis of the effectiveness of the law enforcement system and the judiciary, has always remained an important element of the cognitive function of criminological activity and law enforcement management. Modern features of the integration of criminological and criminal analysis are revealed.
Отмечено, что анализ различных аспектов и целом состояния преступности, а также анализ эффективности деятельности правоохранительной системы и судебной власти всегда оставался важным элементом познавательной функции криминологической деятельности и управления правоохранительной деятельностью. Раскрыты современные особенности интеграции криминологического и криминального анализа.
Description
Keywords
кримінологічний аналіз злочинності, кримінальний аналіз, criminological analysis of crime, criminal analysis, криминологический анализ преступности, криминальный анализ
Citation
Канібер, Ю. М. Інтеграція кримінологічного та кримінального аналізу / Ю. М. Канібер // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 122-124.