Використання інформаційно-аналітичних інструментів у сфері боротьби з кіберзлочинністю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 листоп. 2016 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2016. – С. 22-24
Abstract
Розглянуто перспективи використання підрозділами Національної поліції України спеціалізованого програмного забезпечення аналітичного напряму, інноваційних методів і засобів інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи для організації ефективної протидії кіберзлочинності.
Considered the prospects for the use of units of the National Police of Ukraine specialized software analysis of trends, innovative methods and tools for information-retrieval and information-analytical work on the organization of an effective combating cybercrime.
Рассмотрены перспективы использования подразделениями Национальной полиции Украины специализированного программного обеспечения аналитического направления, инновационных методов и средств информационно-поисковой и информационно-аналитической работы для организации эффективного противодействия киберпреступности.
Description
Гнусов, Ю. В. Використання інформаційно-аналітичних інструментів у сфері боротьби з кіберзлочинністю / Ю. В. Гнусов, Ю. М. Онищенко // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 листоп. 2016 р.) / Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ. – Дніпро: ДДУВС, 2016. – С. 22-24.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, кіберпростір, кібербезпека, кіберзлочинність, дані, інформаційно-аналітична діяльність, програмне забезпечення, інформаційно-аналітичне забезпечення, киберпространство, кибербезопасность, киберпреступность, данные, информационно-аналитическая деятельность, программное обеспечение, cyberspace, cybersecurity, cybercrimes, data, information and analytical activity, software
Citation