Публікація:
Окремі аспекти криміналістичного дослідження електронної пошти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2018 р., м.Харків). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. - Харків : ХНУВС, 2018, - С. 416-418

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Зазначені окремі аспекти криміналістичного дослідження електронної поштової скриньки та електронних листів з метою виявлення і фіксації інформації в електронній (цифровій) формі, що містить дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Certain aspects of the forensic investigation of the electronic mailbox and e-mails are indicated in order to detect and fix the information in an electronic (digital) form containing information about the circumstances of the commission of a criminal offense.
Указаны отдельные аспекты криминалистического исследования электронного почтового ящика и электронных писем с целью выявления и фиксации информации в электронной (цифровой) форме, содержащей данные об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

Опис

Ключові слова

електронна пошта, криміналістичне дослідження, e-mail, forensic research, электронная почта, криминалистическое исследование

Бібліографічний опис

Носов В.В. Окремі аспекти криміналістичного дослідження електронної пошти / В.В Носов, О.Р. Лейко // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2018 р., м.Харків) . МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. - Харків : ХНУВС, 2018, C.416-418