Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою криптовалют

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 133-134

Анотація

В статті висвітлені питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою криптовалют.
The article covers the issues of legalization (laundering) of proceeds from crime with the help of cryptocurrencies.
В статье освещены вопросы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, посредством криптовалют.

Опис

Серватовський А. В. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою криптовалют / А. В. Серватовський, Ю. М. Онищенко // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 133-134.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, легалізація (відмивання) доходів, легалізація злочинно отриманих доходів, криптовалюта, легализация преступно полученных доходов, блокчейн, blockchain, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, легализация (отмывание) доходов, cryptocurrency, legalization (laundering) of income, legalization of criminally obtained income

Бібліографічний опис