Початкова підготовка в системі професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 195-203

Анотація

Звернуто увагу на професійний розвиток персоналу органів внутрішніх справ України. Обґрунтовано позицію щодо необхідності початкової підготовки як окремого виду професійної підготовки в ОВС. Проаналізовано порядок проходження початкової підготовки. Початкову підготовку визначено як поетапне навчання працівника, прийнятого уперше на службу в органи внутрішніх справ.
Today the issue of training personnel with modern approach is becoming vital for the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The employees should possess new ideology, apply modern techniques to fight against organized crime.
Обращено внимание на профессиональное развитие персонала органов внутренних дел Украины. Обосновано позицию относительно необходимости начальной подготовки как отдельного вида профессиональной подготовки в ОВД. Проанализирован порядок прохождения начальной подготовки. Начальную подготовку определено как поэтапное обучение работника, впервые принятого на службу в органы внутренних дел.

Опис

Клочко, А. М. Початкова підготовка в системі професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України / А. М. Клочко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 195-203.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, професійна підготовка, профессиональная подготовка, professional training, початкова підготовка, начальная подготовка, initial training

Бібліографічний опис