Застосування інформаційних технологій в транспортному процесі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 878-880
Abstract
Встановлено, що оптимальний та ефективний рівень здійснення перевезень значною мірою виражається застосуванням сучасних технологічних засобів зв’язку та програмного забезпечення обробки та передачі інформації. Особливо перспектива та переваги використання сучасних технологій передбачається в умовах інтеграції транспортно-логістичного комплексу країни в міжнародний простір.
It was established that the optimal and effective level of transportation is significant to a certain extent, it is expressed by the use of modern technological means of communication and information processing and transmission software. Especially perspective and the advantages of using modern technologies are assumed in terms of integration transport and logistics complex of the country into the international space.
Установлено, что оптимальный и эффективный уровень осуществления перевозок в значительной мере выражается в применении современных технологических средств связи и программного обеспечения обработки и передачи информации Особенно перспектива и преимущества использования современных технологий предполагается в условиях интеграции транспортно-логистического комплекса страны в международном пространстве
Description
Keywords
інформаційні технології, information technology, информационные технологии, програмне забезпечення, software, программное обеспечение, транспортний процес, transport process, транспортный процесс
Citation
Черніхова, О. С. Застосування інформаційних технологій в транспортному процесі / Черніхова О. С., Кочерга П. Р. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 878-880.