Щодо ролі керівника органу досудового розслідування у разі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 128-129

Анотація

Проаналізовано роль керівника органу досудового розслідування у разі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
The role of the head of the pre-trial investigation body in case of detention of a person suspected of committing a crime is analyzed.
Проанализирована роль руководителя органа досудебного расследования в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.

Опис

Сичов, С. О. Щодо ролі керівника органу досудового розслідування у разі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину / Сергій Олександрович Сичов // Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Фак. № 1 (з підготовки слідчих), Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства. - Харків, 2019. - С. 128-129.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, керівник органу досудового розслідування, затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, руководитель органа досудебного расследования, head of the pre-trial investigation agency, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, detention of a person suspected of committing a crime, затримання, підозрюваний, задержание, подозреваемый, detention, suspect

Бібліографічний опис