Технологія навчання іноземним мовам у співпраці або суперництв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Science, innovations and education: problems and prospects: The 10th International scientific and practical conference (Tokyo, Japan, May 4-6, 2022). - Tokyo, 2022. - P. 292-297
Abstract
Описано спроби виявити можливості практичного застосування диференціації на основі співпраці або суперництва та її вплив на навчальний процес. Для досягнення цієї мети з різними групами слухачів, які відрізняються за віком та рівнем знань іноземної мови, був проведений експеримент, де кожна група працювала спочатку у співпраці, потім у суперництві, а також було проведено опитування учнів щодо методу навчання, який вони вважають цікавішим, а який є найкориснішим при вивченні іноземної мови. На підставі результатів проведеного експерименту у статті зроблено висновок, що найбільш доцільним є почергове використання роботи у суперництві/співпраці або вибір переважного методу залежно від особливостей групи.
Attempts to identify practical possibilities are described application of differentiation based on cooperation or competition and its effect on learning process. Based on the results of the conducted experiment in the article it was concluded that the most expedient is the alternating use of work in rivalry/cooperation or choosing a preferred method depending on the specifics groups.
Описаны попытки выявить возможности практического применение дифференциации на основе сотрудничества или соперничества и его влияние на учебный процесс. На основании результатов проведённого эксперимента в статье сделан вывод, что наиболее целесообразно поочередное использование работы в соперничестве/сотрудничестве или выбор предпочтительного метода в зависимости от особенностей группы.
Description
Keywords
вивчення іноземних мов, learning foreign languages, изучение иностранных языков, навчальний процес, learning process, учебный процесс, методики навчання, teaching methods, методики обучения, співпраця, cooperation, сотрудничество, суперництво, rivalry, соперничество, диференційоване навчання, differentiated education, дифференцированное обучение
Citation
Бабак, Г. С. Технологія навчання іноземним мовам у співпраці або суперництв / Бабак Ганна Сергіївна, Краснова Наталія Валеріївна // Science, innovations and education: problems and prospects: The 10th International scientific and practical conference (Tokyo, Japan, May 4-6, 2022). - Tokyo, 2022. - P. 292-297.