Проблеми питання типових способів учинення умисних убивств заручника або викраденої людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 20-23

Анотація

Розглянуто типові способи навмисного вбивства заручника або викраденої людини. Проаналізовано, що наведені способи не є вичерпаним, так як кожен із способів має свої особливості, і можуть змінюватись в залежності від ситуації, що склалася.
Typical methods of premeditated murder of a hostage or abducted person are considered. It is analyzed that the above methods are not exhaustive, as each of the methods has its own characteristics, and may vary depending on the situation.
Рассмотрены типичные способы преднамеренного убийства заложника или похищенного человека. Проанализировано, что приведенные способы не исчерпаны, так как каждый из способов имеет свои особенности, и могут варьироваться в зависимости от сложившейся ситуации.

Опис

Білик, Т. В. Проблеми питання типових способів учинення умисних убивств заручника або викраденої людини / Тетяна Віталіївна Білик // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 20-23.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, умисне вбивство, умышленное убийство, premeditated murder, способи вбивств, способы убийств, заручник, заложник, hostage, викрадена людина, похищенный человек, kidnapped person

Бібліографічний опис