Теоретичні основи попередження суїциду серед засуджених жінок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 180-183

Анотація

Виконано аналіз концептуальних засад, поглядів та ідей щодо розуміння сутності попередження суїциду серед засуджених жінок, визначення його основоположних засад та функціональних напрямків, а також встановлено специфіку попередження суїциду серед засуджених жінок відносно протидії та запобігання злочинності у цілому.
The analysis of the conceptual foundations, views and ideas for understanding the counteraction crime official, determination of its fundamental bases and functional areas is made; also it was established specificity of prevention crime official to the general framework of opposition and prevention crime.
Выполнен анализ концептуальных основ, взглядов и идей относительно понимания сущности предупреждения суицида среди осужденных женщин, определение его основных устоев и функциональных направлений, а также установлено специфику предупреждения суицида среди осужденных женщин относительно противодействия и предотвращения преступности в целом.

Опис

Філіпенко, Н. Є. Теоретичні основи попередження суїциду серед засуджених жінок / Н. Є. Філіпенко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 180-183.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, суицидальность, засуджені до позбавлення волі, жінка-злочинниця, запобігання суїциду, суїцид, суїцидальна поведінка, суицид, предотвращение суицида, женщина-преступница, осужденные к лишению свободы, prevention crime, suicidality, woman, suicide

Бібліографічний опис